Transparencia

Consulta la composición actual de los consejos de administración de Xesgalicia y de Sodiga.
Logo Xesgalicia

Consejo de administración de Xesgalicia

Presidente Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, D. Francisco Conde López

Vocales

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por D. Juan Manuel Cividanes Roger

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marcos Miguel Oubiña Moure

» D. José Manuel de Bartolomé Palomo

» D. Francisco Domínguez Martínez

» D. Borja Verea Fraiz

» Dña. Patricia Argerey Vilar

» D. Alfonso Cabaleiro Durán

» D. Álvaro Pérez López

Secretaria Dña. María Posada Enríquez

Logo Sodiga

Consejo de administración de Sodiga

Presidente
D. Fernando Guldrís Iglesias

Vocales

» Instituto Galego de Promoción Económica, IGAPE
    representado por Dña. Raquel Rodríguez Espiño

» Torre de Hércules Participaciones Societarias, S.L.U.
    representada por D. Marcos Oubiña Moure

» Corporación Empresarial y Financiera de Galicia, S.L.U.
    representada por D. Marco Enrique Nieto Montero

» Dña Patricia Argerey Vilar

» D. Manuel Vidal Martín

» Inversiones Capital Global, S.A. representado por D. Luis Miguel Pernas Hermida

Secretaria Dña. Belén Bálgoma Magdalena

En su contratación externa de bienes y servicios, XESGALICIA está sujeta a la Ley de contratos de las administraciones públicas. Siguiendo la normativa vigente, se puede obtener de manera electrónica cierta documentación sobre los principales procedimientos de contratación en la dirección http://www.contratosdegalicia.es/ A continuación, se proporciona información adicional con respecto a otros procedimientos considerados como menores.

 

             
SODIGA SCR SA          
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE) NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
SOD-01 Pintado exterior do edificio sito na rúa Ourense nº 6, limpeza de pedra e pintado de pasamáns, cancela e porta do garaxe. 17.472,40 € 33238339G Jesús Couceiro García 1 mes 1
SOD-12 Subministro de enerxía eléctrica 9.621,25 € A08431090 Naturgy Iberia, S.A. 12 meses 1
             
XESGALICIA SGEIC SAU          
ID OBXECTO IMPORTE (con IVE) NIF ADXUDICATARIO DURACIÓN Nº LICITADORES
XES-03 Seguro de accidentes 1.732,26 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-50 Seguro de vida 4.416,37 € A48037642 Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 12 meses 1
XES-52 Venta de billetes de avión e xestión do aloxamento 10.994,27 € A15021074 Viajes Viloria, S.A.                              12 meses 1
XES-54 Servizo de reprografía da entidade (mantemento de fotocopiadoras e subministro de tóner). 5.572,26 € B15361348 NEA F3 Ibérica, S.L.U.                            12 meses 1
XES-10 Contratación do software necerario para o envío de información regulamentaria á CNMV. 6.209,33 € A79447033 BME INNTECH, S.A.U 12 meses 1
XES-53 Mantemento de equipos informáticos. 5.517,60 € B15862295 ALDABA servicios profesionales, S.L.              12 meses 1
XES-69 Subministro do software de protección antivirus para a entidade. 7.100,52 € B36112803 Inforhouse, S.L.                                  12 meses 1
XES-01 Seguro de responsabilidade civil do persoal directivo e outros responsables. 8.969,68 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-23 Seguro de responsabilidade civil da entidade. 4.767,57 € A28109247 Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Corred. De Seg. 12 meses 1
XES-79 Servizos de apoyo en materia xurídica, civil, mercantil e procesal. 18.150,00 € B70329479 Auren Abogados, LCG, S.L.P.                       12 meses 1
XES-17 Servizos de procurador necesarios para procedementos executivos 6.218,80 € 46912766B Mª Natalia Teruel Sanjurjo                        1 mes 1
XES-61 Elaboración de informes de seguemento de investimentos realizados 5.354,25 € B36812618 GB Auditores Asociados, S.L.                       12 meses 1
XES-24 Deseño da nova imaxe corporativa e elaboración dun manual de identidade. 6.050,00 € B15978125 Octo Comunicación, S.L.                           1 mes 1
XES-25 Contratación do software de xestión do órgano de goberno da entidade 5.504,90 € B87704789 Gobertia España, S.L.                             12 meses 1
XES-75 Preparación e axuda no procedemento de análise posible novo ERP da entidade. 17.424,00 € 34980518W Jesús Pérez Diéguez                               12 meses 1
XES-56 Servizo de aparcamiento 6.534,00 € B73454434 ACVIL APARCAMIENTO, S.L. 12 meses 1
XES-78 Seguro de responsabilidade civil do personal directivo e outros responsables 14.000,00 € W00470881 Allianz Global Corporate & Specialty SE 12 meses 3