GIE FCR - Pyme

Galicia Iniciativas Emprendedoras (GIE)

O Fondo GIE, Galicia Iniciativas Emprendedoras, F.C.R., persegue os seguintes obxectivos:

» Fomento do espírito emprendedor e apoio financeiro a iniciativas emprendedoras
» Creación dunha rede galega de inversores particulares

Para isto, dispón dunha dotación económica de 6,2 Mill. €

Características xerais dos proxectos

» Sociedade mercantil (data de constitución non superior a 42 meses)
» Proxectos novidosos
» Innovación de produtos/servizos e/ou procesos (non necesariamente tecnolóxicos)
» Potencial de crecimento e internacionalización
» Realistas, viables técnica, comercial e financeiramente
» Capacidade técnica e de xestión dos emprendedores e/ou equipo directivo
» Investible, proposta interesante para inversores, entidades financeeras e outras empresas

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Este é o Fondo para o cal estás enviando o teu proxecto
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Dándolle cumprimento á LOPD (Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal), infórmase que os datos recollidos a través deste formulario non son almacenados, nin cedidos en ningún caso a terceiros; senón que son utilizados única e exclusivamente para o contacto e o envío de información ou contenido, segundo o demandado polo usuario a través do propio formulario.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.

As Contas Anuais abranguen o Balance, as Contas de perdas e ganancias, o Estado de fluxos de efectivo e demais datos que permiten obter unha imaxe fiel do patrimonio, a situación financeira e os resultados da entidade.

Descargar contas