XesGalicia

XesGalicia

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U.

Desde hai dúas décadas, en XesGalicia xestionamos entidades de capital risco orientadas a apoiar o crecemento do tecido empresarial galego. Neste sentido, as nosas prioridades céntranse en impulsar o desenvolvemento e a consolidación económica e industrial de Galicia, para o que contamos cunha serie de instrumentos financeiros orientados a cada tipoloxía de empresa.

Os factores que nos diferencian son o noso carácter público, a profesionalidade do noso equipo, o marcado foco das nosas políticas de investimento e a solidez institucional dos partícipes nas entidades de capital risco que xestionamos.

Con estes alicerces, e considerando unicamente as operacións desembolsadas durante o exercicio anual 2020, aprobamos novas operacións en favor de máis de 20 empresas e por un volume agregado superior aos 14 millóns de euros, apoiando desta forma a actividade produtiva de empresas galegas con necesidades e situacións moi heteroxéneas. Así mesmo, cabe destacar que desde fai varios exercicios participamos activamente en varios programas de financiamento ao emprendimiento, tanto de tipo vertical como horizontal, os cales obtiveron numerosos recoñecementos nacionais e internacionais.

O financiamento ás novas iniciativas empresariais de recente creación volve ser, no curto prazo, un dos nosos grandes obxectivos, para o que ampliamos a nosa colaboración en novos programas de apoio ao emprendedor. Ademais, seguimos pondo a disposición das empresas galegas, ou daquelas que desexen desenvolver unha actividade económica en Galicia, fondos especialmente orientados ao apoio á modernización do tecido produtivo a través da súa transformación dixital, a innovación ou a internacionalización, unha colaboración dirixida tanto a grandes corporacións empresariais como ás pemes.

Así mesmo, con respecto ás diferentes tipoloxías de operacións que podemos afrontar, contamos con produtos especialmente deseñados para o reforzo dos fondos propios das compañías, para facilitar o incremento do tamaño empresarial a través de operacións de fusións e adquisicións ou para facilitar a sucesión empresarial a través de diversas fórmulas, especialmente necesarias no caso das empresas familiares. En coherencia co anterior e no marco dos obxectivos de reactivación do tecido empresarial e da transformación e crecemento empresarial tras a crise da covid-19, no exercicio 2021 XesGalicia pon en marcha unha nova liña de financiamento denominado “Liña de Transformación”, dotada con 30 millóns de euros.

Todo isto é posible grazas á principal fortaleza de XesGalicia, que non é outra que o seu equipo. Contamos con profesionais de primeiro nivel que aglutinan unha dilatada experiencia e un gran coñecemento no ámbito do apoio empresarial, e que contan ademais cunha visión transversal en múltiples sectores económicos, completando así o apoio que ofrecemos ás empresas en clave de financiamento.

Coa colaboración dos nosos partícipes, XesGalicia seguirá traballando nesta mesma liña para que o tecido empresarial galego gañe en dinamismo e competitividade.

Rubén Aguión. Director Xeral de XesGalicia

XesGalicia, Sociedade Xestora de Entidades de Investimento de Tipo Pechado, S.A.U.

XesGalicia, a sociedade xestora de entidades de capital risco galega, financia o desenvolvemento empresarial mediante participacións temporais e minoritarias no capital social das empresas.

Como complemento, outórgalles préstamos participativos ou préstamos ordinarios a longo prazo a través de diferentes e específicos Fondos e sociedades de capital risco.

Requisitos: O único requisito común no estudo de inversións é que sexan empresas non financeiras cuxos valores non coticen no primeiro mercado da Bolsa de Valores, se ben existen requisitos adicionais para cada entidade xestionada asociados á súa estratexia inversora particular.

Máis sobre XesGalicia

Dinos quen es
Indícanos o email no que queres recibir resposta
Díganos o nome da súa empresa
Describe brevemente o proxecto que envías
Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
Tipos de ficheiros permitidos: pdf.

Protección de datos - RGPD

O usuario pode consultar e navegar polo sitio web sen revelar a súa identidade nin proporcionar datos de carácter persoal.
Se ben no caso de que o usuario cumprimente de forma voluntaria os formularios do sitio web www.xesgalicia.es, aos efectos da lexislación en materia de protección de datos, e do Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, informamos aos usuarios:

  • Que a información proporcionada na sección “presenta o teu proxecto” o “contacto” ten como finalidade a de atender a súa consulta, suxerencia e/ou proposta de investimento.
  • Os responsables do tratamento cumpren íntegramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, por iso, o tratamento dos seus datos corresponde exclusivamente ao fin citado anteriormente estando lexitimadas polo consentimento que expresamente se otorgou ao aceptar esta política de privacidade.

Podrá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión, oposición, á limitación do seu tratamento ou á portabilidade de datos dirixíndose:

  • Por correo postal a Xesgalicia S.G.E.I.C., S.A.U., Rúa Ourense, 6, 15701 - Santiago de Compostela
  • Por correo electrónico á dirección xesgalicia@xesgalicia.org

Este Website pode conter enlaces a páxinas externas sobre as cales XESGALICIA non se responsabiliza nin da calidade, fiabilidade, exactitude e/ou veracidade dos servizos, informacións, elementos e/ou contidos aos que remite ou recomenda xa que entiende, salvo declaración da autoridade competente en contrario ou notificación ou requerimento de terceiros que XESGALICIA  verifique, que é lícita e que non lesiona bens ou dereitos de un terceiro susceptibles de indemnización. Se algún dos usuarios da páxina entende que a información á que se accede pola mesma é ilícita ou lesiva para os seus bens e dereitos rógase o comunique mediante correo a xesgalicia@xesgalicia.org, para que o mesmo suprima ou inutilice o enlace correspondente.

Asimesmo non se garantiza o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos na Web, que poden verse impedidos, dificultados, ou interrumpidos por factores fora do seu control.

XESGALICIA non será responsable das opinións vertidas por usuarios na Web, a través de calqueira das súas aplicacións, nin da licitude, fiabilidade, veracidade o exactitude das informacións que se presten a través do portal por terceiras persoas alleas ao portal.

Sen perxuizo do antes sinalado, garantízase que todos os servizos prestados a través do portal serán contratados cos seus lexítimos titulares, respetando a legalidade vixente e o Ordenamento Xurídico español.

CAPTCHA
Esta pregunta es para comprobar se vostede é un visitante humano e prevenir envíos de spam automatizado.